Njoftime Pune

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË ELBASAN / Menaxher Zyre

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjesë e Uniqa Group Austria, shoqëri Sigurimi me eksperiencë 24 vjeçare, themeluar më 22 Shkurt 1999, e përfaqësuar me 8 kompani sigurimi Jetë dhe     Jo-Jetë, Risigurime dhe Fond Pensionesh që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë në mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shpall 1 (një) vend të lirë pune për:

Menaxher Zyre, ELBASAN

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Kryen menaxhimin e përgjithshëm të zyrës. Prezanton dhe promovon shitjen e produketeve të sigurimit. Koordinon punën në zyrë, ndjek çdo dite realizimin e te ardhurave, problemet që dalin. Realizon marrjen në sigurim dhe informon klientet për të gjitha produktet e SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a.  Siguron zbatimin dhe implementimin e udhëzimeve për marrjen në sigurim me qëllim realizimin e shitjeve dhe plotësimin e dokumentacinit për çdo policë sigurimi. Planifikon, monitoron, kontrollon të gjitha operacionet dhe procedurat e shitjeve të kontratave te sigurimit.

Kriteret që aplikantët duhet të plotësojnë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, me preferencë në Fakultetin e Inxhinierisë, Fakultetin Ekonomik ose Shkenca të Natyrës.
  • Të ketë mbi 3 vite eksperience pune si menaxher ose drejtues në biznes ose në institucione publike.
  • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.
  • Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe te folur).
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, drejtuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 02.06.2023 të dorzojnë CV në adresën zyrtare të e-mail-it: [email protected]  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.