Njoftime Pune

NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

Koha e leximit: 3 minuta

Jurist, Departamenti Legal

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjese e Uniqa Group Austria, shoqëri sigurimi me eksperiencë 22 vjeçare, themeluar më 22 Shkurt 1999, e përfaqësuar me 8 kompani sigurimi jetë dhe       jo-jetë, risigurime dhe fond pensionesh që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë në mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shpall 1 (një) vend të lirë pune për:

Menaxher i shitjeve online,

Departamenti i Marrjes në Sigurim të Mjeteve Motorike

Roli dhe Përgjegjësitë:

 1. Është përgjegjës për shitjen dhe menaxhimin e shitjeve “online” të produkteve të SIGAL UNIQA dhe realizimin e objektivave të shitjeve mbi bazë mujore dhe vjetore.
 2. Menaxhon marrëdhënien me klientët për përmbushjen e pritshmërisë së tyre për shitjet “online”, zhvillimin e produkteve të SIGAL UNIQA dhe përmbushjen e kushteve të shitjeve të tyre “online”.
 3. Harton raporte mujore, tremujore dhe vjetore për punën e kryer, rezultatet, problemet e shfaqura dhe zgjidhjen e tyre.
 4. Ështe përgjegjës për informimin e eprorit duke e mbajtur të azhurnuar për çdo informatë lidhur me progresin/regresin e shtijeve online, problemet e shfaqura dhe zgjidhjen adekuate të tyre.
 5. Kryen detyra të tjera profesionale, sipas kërkesës së eprorit, në përuthje me pozicionin e punës.
 6. Bashkëpunon me menaxheret e rrjeteve sociale, ndërton strategji komunikimi dhe organizon sensibilizimin  e opinionit  me  risite , startegjine   e shitjeve dhe marketingun digital.

Kriteret që duhet të plotësohen janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë në Fakultetin e Ekonomisë (Dega Marketing; Administrim Biznes, Informatike Ekonomike etj).
 • Me preferencë te ketë 3 (tre) vite eksperiencë në punë në marketing ose në pozicione të ngjashme.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet.
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të kenë aftësi shumë të mira komunikuese, pune në grup si edhe të jenë të përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 26.10.2021 të dorzojnë CV edhe letër reference nga punëdhënësi i mëparshëm (ose punëdhënësi aktual) në adresën zyrtare të e-mail-it: [email protected]  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit             04 22 333 08.

Arkivat

SIGAL UNIQA ju ofron paketa të ndryshme sigurimi për ...

Individe

Dëshironi të siguroni shëndetin, makinen apo pronën tuaj. Tani ju mund te blini siguracionin tuaj online.

Lexo më shumë

pr_interpr_s213_t1067_i1632

Biznes Micro / SME

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.

Lexo më shumë

despre-cariere-small_s44_t494_i491_s213_t1065_i1618

Korporate

Cdo biznes i cili ka xhiro vjetore mbi 250 milione lek te reja konsiderohet biznes V.I.P ose Biznes Korporate.

Lexo më shumë