Njoftime Pune

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË TIRANË / Drejtor Departamenti

Koha e leximit: 2 minuta

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË TIRANË

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  pjese e Uniqa Group Austria, shoqëri Sigurimi me eksperiencë 21 vjeçare, themeluar më 22 Shkurt 1999, e përfaqësuar me 8 kompani sigurimi Jetë dhe     Jo-Jetë, Risigurime dhe Fond Pensionesh që ofron të gjitha klasat e sigurimit me 42 produkte, me rreth 1,500 punonjës dhe agjentë në mbi 900 zyra ku ajo operon dhe zhvillon aktivitetin e saj në 3 shtete: Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, shpall 1 (një) vend të lirë pune për:

Drejtor departamenti

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Përfaqëson departamentin në marrëdhënie me Administratorin e Përgjithshem, Zv/Drejtorin e Përgjithshëm dhe Eprorin direkt;.
 • Kryen analizën e treguesve statistikore dhe ndjek prirjet e zhvillimit të tregut të produkteve të cilat mbulon.
 • Harton plane afat shkurtra, për zhvillimin e biznesit dhe detyrat që dalin për zbatimin e detyrave  dhe objektivave vjetore.
 • Harton rregullore për zbatimin me përpikmëri të kritereve të marrjes në sigurim.
 • Miraton produktet e reja në perputhje me interesat e tregut dhe politikat.
 • Miraton politika marketingu në përputhje me interesat e kompanisë.
 • Miraton polica mbi kompentencat e lejuara nga stafi.
 • Ndjek takimet me klientët korporate dhe nënshkrimi i kontratave të mëdha.
 • Miratimi i ofertave për klientet.
 • Mirëmbajtja e marrëdhënieve me brokerat, risiguruesit, bankat duke pergatitur akt-marrëveshjet, takimet etj).

Kriteret që aplikantët duhet të plotësojnë janë:

 • Të ketë mbaruar arsimin e lartë, me preferencë në Fakultetin e Inxhinierisë, Fakultetin Ekonomik ose Shkenca të Natyrës, Drejtësi.
 • Eksperiencë punë si menaxher ose drejtues në biznes privat ose në institucione publike, mbi 5 vjet.
 • Preferohet punësim i mëparshëm në institucione financiare.
 • Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet.
 • Preferohen kandidatë me njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese, organizative, analizuese, drejtuese, monitoruese dhe vlerësuese. Të jetë i/e përkushtuar dhe dinamik.

Të interesuarit, brenda datës 23.04.2021 të dorzojnë CV në adresën zyrtare të e-mail-it: [email protected]  ose në postën e shkruar në adresën: Sigal Uniqa Group Austria; Departamenti Legal & Burimeve Njerëzore; “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose na kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.

SIGAL UNIQA ju ofron paketa të ndryshme sigurimi për ...

Individe

Dëshironi të siguroni shëndetin, makinen apo pronën tuaj. Tani ju mund te blini siguracionin tuaj online.

Lexo më shumë

pr_interpr_s213_t1067_i1632

Biznes Micro / SME

Të kesh një biznes të vogël apo të mesëm ka sfidat e veta ndaj në SIGAL UNIQA kemi ndërtuar paketa sigurimi për ju.

Lexo më shumë

despre-cariere-small_s44_t494_i491_s213_t1065_i1618

Korporate

Cdo biznes i cili ka xhiro vjetore mbi 250 milione lek te reja konsiderohet biznes V.I.P ose Biznes Korporate.

Lexo më shumë