Sigurimi MINIKASKO

Nga data 1 Prill 2019 ka filluar regjistrimi i dëmeve për shkak të llogaritjes së rritjes së koeficentit MALUS.
Duke filluar nga data 1 Prill 2020, të gjithë drejtuesit e mjeteve që shkaktojnë dëm, do ti rritet Primi i Sigurimit të Makinës deri në 2 herë, në varësi të numrit të dëmeve të shkatuara brenda periudhës së mbulimit.

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al


KUJDES!
  • Shumë shpejt edhe në Shqipëri do të aplikohet sistemi Bonus-Malus sipas të cilit klientët që nuk kanë shkaktuar aksident do të paguajnë më pak sigurimin e makinës.
  • Prandaj Mos e PRANONI FAJIN nëse nuk jeni fajtor i aksidentit!