Kartat e Kujdesit Shëndetësor

SIGAL UNIQA në bashkëpunim me Spitali Continental dhe Kliniken Intermedika,  ju ofron Kartën e Kujdesit Shëndetësor, me të cilën gjithësecili nga ju mund të marrë shërbime shëndetësore bazike, të paktën një herë në vit, me tarifa të përballueshme.

Karta SIGAL + Spitali Continental

Karta e Kujdesit Shëndetësor mbulon:

 • 1 check-up në vit për çdo person të anëtarësuar
 • gjak komplet, glicemi esëll, kolesterol, SGPT, EKG, 1 eko me zgjedhje, vizitë pathologjike
 • 50% zbritje për 5 vizita me mjekë specialistë
 • 50% zbritje për ekzaminime laboratorike dhe imazherike
 • 40% zbritje për ekzaminime me radiologji të avancuar (CT, MRI)

 

Çfarë duhet të dini për Kartën e Kujdesit Shëndetësor?

 1. Nuk ka përjashtim për sëmundje paraekzistuese, përfitimet e saj janë të aplikueshme për çdo individ.
 2. Karta është e transferueshme dhe mund të jetë edhe dhuratë për një të afërm. Zotërues i kartës është personi i parë që e përdor atë në spital.
 3. Rezervoni orarin tek Spitali Continental me telefon ose e-mail, përpara se të paraqiteni, për të evituar vonesat.
 4. Karta është e vlefshme 1 vit nga data e blerjes.

Çmimi:

2,500 Lekë për person

Kontaktoni për të porositur kartën: infoshendet@sigal.com.al


Karta SIGAL + Klinika Intermedika Sarandë

Karta e Kujdesit Shëndetësor mbulon:

 • 1 check-up në vit për çdo person të anëtarësuar
 • Gjak Komplet, Urine Komplet, SGPT, Glicemi esell, EKG, Eko Abdominale ose Gjiri ose Tiroide
 • Për ekzaminime me vlerë deri në 5,000 Lekë të reja – 50% zbritje
 • Për ekzaminime me vlerë nga nga 5,001-10,000 Lekë të reja – 30% zbritje
 • Për ekzaminime me vlerë nga 10,001 në 20.000 për_tohet – 20% zbritje
 • Për ekzaminime nga 20.001 në 100.000 për_tohet – 6% zbritje
 • Për ekzaminime me vlerë mbi 100.000 për_tohet 4% zbritje

 

Çfarë duhet të dini për Kartën e Kujdesit Shëndetësor?

 1. Nuk ka përjashtim për sëmundje paraekzistuese, përfitimet e saj janë të aplikueshme për çdo individ.
 2. Karta është e transferueshme dhe mund të jetë edhe dhuratë për një të afërm. Zotërues i kartës është personi i parë që e përdor atë në spital.
 3. Rezervoni orarin tek Kliniken Intermedika Sarandë me telefon ose e-mail, përpara se të paraqiteni, për të evituar vonesat.
 4. Karta është e vlefshme 1 vit nga data e blerjes.

Çmimi:

2,500 Lekë për person

Kontaktoni për të porositur kartën: infoshendet@sigal.com.al