Karriera

Përkushtimi dhe ambicia e stafit tonë për tu ofruar një shërbim të shkëlqyer klientëve  na kanë çuar drejt suksesit. Progresi i arritur derimë tani  është fryt i punës së mbi 1200 punonjësve dhe agjentëve të rrjetit të SIGAL UNIQA në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.  Ky rezultat i atribuohet rëndësisë së  veçantë që i kushtohet  rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

SIGAL UNIQA, si pjesë e një grupi të fuqishëm evropian si UNIQA Insurance Group, ka në bazën e politikave të veta të burimeve njerëzore, filozofinë dhe eksperiencat më të mira evropiane si rezultat i të cilave standardet e punës janë të njëjta me ato që ofrohen në kompanitë evropiane.

Mjek ne Drejtorine e Pergjithshme

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme: Mjek

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të keëe mbaruar arsimin e lartë për Mjekesi;
  • Eksperiencë pune mbi 2 vjet;
  • Njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhes angleze (të shkruar dhe të folur);
  • I përkushtuar dhe dinamik;
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.

Të interesuarit, brenda datës 06.03.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe           2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al