Karriera

Përkushtimi dhe ambicia e stafit tonë për tu ofruar një shërbim të shkëlqyer klientëve  na kanë çuar drejt suksesit. Progresi i arritur derimë tani  është fryt i punës së mbi 1200 punonjësve dhe agjentëve të rrjetit të SIGAL UNIQA në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.  Ky rezultat i atribuohet rëndësisë së  veçantë që i kushtohet  rekrutimit të personave me përgatitjen dhe ambicien e duhur dhe zhvillimit personal duke nxitur potencialin e çdo punonjësi.

SIGAL UNIQA, si pjesë e një grupi të fuqishëm evropian si UNIQA Insurance Group, ka në bazën e politikave të veta të burimeve njerëzore, filozofinë dhe eksperiencat më të mira evropiane si rezultat i të cilave standardet e punës janë të njëjta me ato që ofrohen në kompanitë evropiane.

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:Arkivist

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Merr ne dorzim e dokumentacionit, mbajtja e proces-verbalit dhe plotesimin në mënyrë të vazhdueshme te rregjistrimit fizik të dokumentave të arkivës. Përpunon dokumentacionin e arshivuar. Mirëmban arkivën e kompanisë, orienton dhe këshillon stafin lidhur me mirëmbajtjen e dosjeve dhe dokumenteve në vijimësi.

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

  • Të ketë mbaruar arsimin e lartë (preferohet dega Histori Filologji / Arkivistikë).
  • Të ketë të eksperiencë në fushën e arkivimit të dokumentacionit;
  • Të ketë aftësi organizative, administrative dhe menaxheriale si dhe aftësi komunikimi;
  • Të përmbushë afatet, të jetë i/e gatshëm për të punuar fort dhe i/e orientuar drejt arritjes së rezultateve;
  • Të ketë njohuri kompjuterike në programet bazë Microsoft Word, Excel, Powerpoint.

Të interesuarit, brenda datës 14.11.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.


NJOFTIM PËR VENDE TË LIRË PUNE NË LUSHNJË

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 2 (dy) vende vakante si: Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Lushnjë

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produketeve te “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve te produkteve e sigurimit, per te cilat eshte pergjegjes per shitje, ne zbatim te urdherave/udhezimeve te Administratorit te Pergjithshem. Mban nje plan per takimet me klientet te cilin ja paraqet Drejtorit te Deges.

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

·         Të ketë mbaruar arsimin e lartë.

·         Të ketë dy vjet eksperiencë pune.

·         Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.

·         Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

·         Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

Të interesuarit, brenda datës 12.11.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.


NJOFTIM PËR VENDE TË LIRË PUNE NË KAVAJË

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për 2 (dy) vende vakante si: Specialist i Marrjes në Sigurim, Agjencia Kavajë

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

Prezanton dhe promovon shitjen e produketeve te “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA”, me prioritet rritjen e shitjeve te produkteve e sigurimit, per te cilat eshte pergjegjes per shitje, ne zbatim te urdherave/udhezimeve te Administratorit te Pergjithshem. Mban nje plan per takimet me klientet te cilin ja paraqet Drejtorit te Agjencise.

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

·         Të ketë mbaruar arsimin e lartë.

·         Të ketë dy vjet eksperiencë pune.

·         Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, Internet.

·         Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur).

·         Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese.

Të interesuarit, brenda datës 12.11.2018 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi  dhe 2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08

Keni Pyetje?

+ 355 4 2233 308 Hëne - Premte: 8.00 - 16.00 info@sigal.com.al