dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Vende vakante ne SIGAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për       1(një) vend vakant në Drejtorinë e Përgjithshme:

Web Designer

Kriteret që aplikanti duhet të plotesojë janë:

 • Të ketë arsimin dhe kualifikime në fushën Multimedia, Webdesign, Web Programing.
 • Njohuri te mira te progameve ne Design: Photoshop, Adobe Ilustrator, Pagemaker, InDesign
 • Njohuri ne hostim te faqeve, hostim email dhe menaxhim accountesh email.
 • Njohuri të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
 • Duhet të ketë njohuri të mira të UI (user interface), kompatibilitetit të browserëve dhe funksioneve  standard të web-it.
 • Baza ne dizenjim e perpunim imazhesh, animime dhe multimedia design, perpunim video/audio dhe njohuri ne programim multimedia.
 • Njohuri të mira rreth gjuhëve programuese si HTML,CSS, JavaScript, JQuery, API,PHP dhe databaze My SQL dhe te ngjashme.
 • Preferohet te kete njohuri të mira në aplikimin e metodave më të mira të sigurisë dhe si të implementohen E- Commerce programet.
 • Duhet të ketë jo më pak se 3 vjet eksperiencë pune.
 • Te jete i afte per design te layout te faqeve, shkrim dhe modifikim te permbajtjeve, update i website, zgjidhje probleme kodi, krijimi i backup fileve.
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese dhe te punes ne grup.

Të interesuarit, brenda datës 04.12.2017  të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”,      Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it:burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

___________________________________________________________________________

 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për       1(një) vend vakant në Drejtorinë e Përgjithshme:

Menaxher i rrjeteve sociale

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

 • Të ketë ketë kryer arsimin e lartë (preferohet i diplomuar ne gazetari; gjuhe-letersi ose marketing);
 • Të ketë mbi 2 vjet eksperiencë në marketingun online
 • Njohuri bazë të photoshopit dhe programeve te ngjashme editimi (photo/video/text)
 • Te ketë aftësi raportimi dhe analizim i të dhënave
 • Të ketë njohuri shumë të mira në Google AdWords, Google Trends
 • Te ketë eksperiencë në përgatitjen e prezantimeve te subjekteve apo produkteve ne rrjetet sociale;
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (e vertetuar me certifikate);
 • Të ketë aftësi shume te mira organizative, komunikimi, si dhe për të punuar në grup;
 • Preferohet të ketë njohuri të mira të tregut të sigurimeve.

Të interesuarit, brenda datës 04.12.2017 të dorëzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi     dhe  2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë  “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”,  Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: burimetnjerezore@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe