dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Vende vakante ne SIGAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË SHKODËR

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a. Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende të lira pune: Menaxher i Marrjes ne Sigurim

Lexo artikullin e plotë


NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË SHKODËR

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a. Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 4 (katër) vende vakante si: Specialist i Marrjes në Sigurim

Lexo artikullin e plotë


NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË KORÇE

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a. Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 2 (dy) vende vakante si: Specialist i Marrjes në Sigurim

Lexo artikullin e plotë


NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE NË POGRADEC

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a. Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton për 1 (një) vend vakant si: Specialist i Marrjes në Sigurim

Lexo artikullin e plotë

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe