dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Vende vakante ne SIGAL

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

 

“SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.  Shoqëri Sigurimi me qendër në Tiranë njofton  për   1(një) vend të lirë pune në Drejtorinë e Përgjithshme:

Mjek

Kriteret që aplikanti duhet të plotësojë janë:

  • Të keëe mbaruar arsimin e lartë për Mjekesi;
  • Eksperiencë pune mbi 2 vjet;
  • Njohuri shumë te mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, e-mail, internet;
  • Njohuri shumë të mira të gjuhes angleze (të shkruar dhe të folur);
  • I përkushtuar dhe dinamik;
  • Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese në të folur dhe të shkruar, aftësi analizuese, vlerësuese dhe negociuese si dhe aftësi në mbajtjen e saktë të dokumentacionit.

Të interesuarit, brenda dates 05.06.2017 të dorzojnë Letër motivimi, C.V. me fotografi dhe               2 referenca, në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë “SIGAL UNIQA Group AUSTRIA” sh.a.,  me adresë “Qëndra e Biznesit  SIGAL”, Bul.“Zogu I”, Nr. 1, Tiranë ose në adresën zyrtare të e-mail-it: info@sigal.com.al

Për cdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit:  04 22 333 08.

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe