dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Pozicioni në treg

Bazuar në buletinin statistikor të Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare, kompanitë SIGAL UNIQA në Shqipëri ( respektivisht SIGAL UNIQA Jo-Jetë, SIGAL Life UNIQA dhe Fondi i Pensioneve SIGAL Life) udhëheqin tregun shqiptar përkatësisht për sigurimet jo-jetë, jetë dhe pensione private. Për më shumë informacion, klikoni www.amf.gov.al
dërgo këtë faqe | printo këtë faqe