dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimet inxhinierike

Investimi juaj është i ekspozuar në mënyrë konstante kundrejt eventeve të papritura dhe të paparashikuara, duke filluar që nga kushtet e motit dhe të papriturat e shtresave të nëntokës, mbi të cilën ju ngrini themelet e veprave tuaja dhe deri tek pakujdesitë e kapitalit human, në zbatimin me përpikmëri dhe rigorozitet të specifikave të projektit, rregullave të sigurimit në ndërtim, montim etj.

Për të ndarë këtë risk juve ju nevojitet një partner. Këtë partner ju mund ta gjeni vetëm tek SIGAL UNIQA, i cili është i gatshëm të jetë i vëmendshëm kundrejt detajeve dhe eventeve të paparashikuara, në mënyrë që ju të ecni përpara për plotësimin dhe arritjen në kohë të realizimit të projekteve tuaja.

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe