dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimet financiare

Janë sigurimet që i ofrohen bankave, agjencive të këmbimit, institucioneve të tjera financiare, por edhe për veprimtari të tjera që kanë qarkullim vlerash monetare:
dërgo këtë faqe | printo këtë faqe