dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimi Karton Jeshil - Bli online

Polica Karton Jeshil është sigurimi i detyrueshëm për të gjithë automjetet e regjistruara në Republikën e Shqipërisë që udhëtojnë jashtë Shqipërisë.

Kartoni Jeshil mbulon përgjegjësinë civile të mbajtësit të mjetit motorik, në përputhje të plotë me parashikimin e Ligjit te shtetit te huaj, ku ka ndodhur rasti ne sigurim dhe ofron asistencë teknike: pasi merr përsipër trajtimin e dëmit në mbrojtje të interesave të klientëve

Siguracionin Karton Jeshtil të makinës mund ta blini brenda pak minutash online, duke klikuar këtu.
Primi për këtë sigurim ndryshon në varësi të mjetit motorik të siguruar si dhe në varësi të kohëzgjatjes së periudhës  së mbulimit  (duke filluar nga 15 ditë, e duke vijuar në kohëzgjatje mujore deri në 1 vit).

Për më shumë informacion për këtë produkt kontaktoni Departamentin e Marrjes në Sigurim të Mjeteve Motorike

info@sigal.com.al

infomotorike@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe