dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimi TPL - Bli online

Ky sigurim përfshin mbulimin e shpenzimeve si pasojë e  dëmeve materiale, shëndetësore dhe pasurore të shkaktuara ndaj palëve të treta, për shkak të qarkullimit të mjetit motorik të siguruar.

Në kuadër të ligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit” çdo automjet që qarkullon brenda territorit të Republikës së Shqipërisë duhet të jetë i pajisur me policën TPL (Sigurimi i Detyrueshëm i Mbajtësit të Mjetit Motorik për Përgjegjësinë Civile ndaj Palëve të Treta).

Përmes këtij produkti, SIGAL UNIQA mbulon përgjegjësinë civile të mbajtësit të mjetit motorik, në përputhje të plotë me parashikimin e Ligjit.

Siguracionin TPL të makinës mund ta blini brenda pak minutash online, duke klikuar këtu.

Primi për këtë sigurim ndryshojnë në varësi të specifikave të mjetit motorik. 

Nëse blini siguracionin e detyrueshëm TPL pranë SIGAL UNIQA, njëkohësisht përfitoni edhe sigurimin Minikasko brenda të njëjtit çmim.

Blije ONLINE

Për më shumë informacion për këtë produkt kontaktoni Departamentin e Marrjes në Sigurim të Mjeteve Motorike

info@sigal.com.al

infomotorike@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe