dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimi nga aksidentet i nxënësve dhe studentëve

Nepermjet polices per nxenes dhe studente ofrohet mbrojtje fiananicare ne rast semundje dhe aksidenti.

Nxenesi apo studenti i siguruar me kete police ka te mbuluara shpenzimet mjekesore (pa asnje perjashtim) deri ne 100,000 Leke. Gjithashtu kjo police parashikon nje kompensim ne Shumen 500,000 Leke ne rast se fatkeqesisht prindi humbet jeten apo aftesine per te punuar.

Primi i polices eshte 1500 lek/vit per person nese ofrohet ne grupe mbi 10 veta.

Primi i polices do te jete 5000 lek/vit per person nese blerja eshte individuale.

Për më shumë informacion për këtë produkt, kontaktoni Departamentin e Shëndetit:

InfoShendet@sigal.com.al

DitikaKruja@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe