dërgo këtë faqe | printo këtë faqe

Sigurimi i Vonesës së Bagazheve

SIGAL Uniqa Group Austria, për të gjithë personat që udhëtojnë jashtë Shqipërisë, përmes linjave ajrore, krahas mbulimit ’Shëndet në Udhëtim’ ofron edhe shtojcën e këtij mbulimi - ’Sigurimi i Vonesës së Bagazheve’.

Ky mbulim i ofron gjithkujt mundësinë që të udhëtojë më i qetë.

 

Po çfarë ofrohet përmes këtij mbulimi?

Kjo shtojcë rimburson individëve të siguruar, shpenzimet e blerjeve emergjente dhe të nevojshme, që mund të kryejnë gjatë qëndrimit jashtë Shqipërisë, për shkak të vonesës së paparashikuar të bagazheve, deri në momentin e marrjes në dorëzim të bagazhit.

Kjo shtojcë rimburson individëve të siguruar, shpenzimet e blerjeve emergjente dhe të nevojshme, që mund të kryejnë gjatë qëndrimit jashtë Shqipërisë, për shkak të vonesës së paparashikuar të bagazheve, deri në momentin e marrjes në dorëzim të bagazhit.
Për të marrë një tarifë primi për ju dhe anëtarët e familjes tuaj, ju lutemi të kontaktoni në adresën: infoshendet@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe