dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim

Sigurimi i shëndetit në udhëtim - Bli online

Sigurimi i shëndetit në udhëtim mbron udhëtarët nga kostot mjekësore kur udhëtojnë jashtë Shqipërisë. Kjo policë sigurimi mbulon shpenzimet mjekësore emergjente në rast të një sëmundje akute, të papritur apo edhe në rast të një aksidenti të pësuar nga i siguruari gjatë periudhës së sigurimit ndërsa ndodhet në udhëtim jashtë territorit të Shqipërisë. Gjithashtu kjo policë mbulon edhe shpenzimet e riatdhesimit në rast sëmundje apo në rast të humbjes së jetës.

Me liberalizimin e vizave për Shqipërinë këtë policë sigurimi duhet ta marrë çdo individ që do të udhëtojë jashtë territorit të Shqipërisë, për turizëm, për studime dhe trainime apo për qëllime biznesi. Polica mund të lëshohet për një periudhë sigurimi nga 1(një) deri në 365 ditë.

Sigurimin e shëndetit në udhëtim mund ta blini brenda pak minutash online, duke klikuar këtu.
Për të marrë një tarifë primi për ju dhe anëtarët e familjes tuaj, ju lutemi të kontaktoni në adresën: infoshendet@sigal.com.al

For more information for this product, contact Health Department:

info@sigal.com.al

InfoShendet@sigal.com.al

DitikaKruja@sigal.com.al

Për më shumë informacion për këtë produkt, kontaktoni Departamentin e Shëndetit:

info@sigal.com.al

InfoShendet@sigal.com.al

DitikaKruja@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe