dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Sigurimi i shëndetit për emigrantët

Sigurimi i shëndetit për emigrantët

SIGAL UNIQA ofron për të gjithë emigrantët që po rikthehen Sigurimin e Shëndetit të hartuar posacerisht për emigrantët. Përmes këtij produkti, të gjithë emigrantët mund mund të marrin edhe në Shqipëri  të njëjtin shërbim cilësor mjekësor si në vendin ku  jetojnë apo kanë jetuar prej shume vitesh! Duke siguruar shëndetin  tek SIGAL UNIQA  do të mbulohen të gjithë shpenzimet mjekësore në klinikat dhe spitalet private në Shqipëri dhe në një shtetet e huaja sipas zgjedhjes së të siguruarve.

Për të marrë një tarifë primi për ju dhe anëtarët e familjes tuaj, ju lutemi të kontaktoni në adresën: infoshendet@sigal.com.al

Për më shumë informacion për këtë produkt, kontaktoni Departamentin e Shëndetit:

info@sigal.com.al

InfoShendet@sigal.com.al

DitikaKruja@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe