dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Kartat shëndetësore me spitalet private

Kartat shëndetësore me spitalet private

Karta SIGAl+Hygeia mbulon shpenzimet shëndetësore në Spitalin Hygeia: 1 check up falas (analizat e gjakut, echot, kontrolli i zemrë, vizita falas me mjekët e të gjitha specialiteteve, mbulim i shpenzimeve për shërbimet mjekësore në rast sëmundje ose aksidenti deri në 2,000 Euro, ambulancën falas, zbritje për të gjitha shërbimet mjekësore në këtë spital në rast tejaklimi të limitit që ofron karta.

Karta Vital individuale mundëson mbulim të shpenzimeve në Spitalin Amerikan: 1 check up falas (analizat e gjakut, echot, kontrolli i zemrë, vizita falas me mjekët e të gjitha specialiteteve, mbulim i shpenzimeve për shërbimet mjekësore në rast sëmundje ose aksidenti deri në 5,000 Euro, ambulancën falas, zbritje për të gjitha shërbimet mjekësore në këtë spital në rast tejaklimi të limitit që ofron karta.

Karta Vital familjare mundëson mbulim të shpenzimeve në Spitalin Amerikan: 1 check up falas për të gjithë familjen (analizat e gjakut, echot, kontrolli i zemrë, vizita falas për të gjithë familjen me mjekët e të gjitha specialiteteve, mbulim i shpenzimeve për shërbimet mjekësore në rast sëmundje ose aksidenti deri në 5,000 Euro, ambulancën falas, zbritje për të gjitha shërbimet mjekësore në këtë spital në rast tejaklimi të limitit që ofron karta.

Për të marrë një tarifë primi për ju dhe anëtarët e familjes tuaj, ju lutemi të kontaktoni në adresën: infoshendet@sigal.com.al

Për më shumë informacion për këtë produkt, kontaktoni Departamentin e Shëndetit:

info@sigal.com.al

InfoShendet@sigal.com.al

DitikaKruja@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe