dërgo këtë faqe | printo këtë faqe
Mbulimi Standard

Mbulimi standard

Opsioni STANDARD mundëson marrjen e shërbimeve mjekësore në varësi të opsionit të përzgjedhur nga 30 000 deri në 50 000 Euro/vit të ofruara nga klinika e qendra mjekësore private në Shqipëri.

Mbulimet që përfitohen:

Në rast shtrimi në spital- mbulimi në rast shtrimi në spital është në masën 100% të faturës në klinika private në Shqipëri.

Në rast mos-shtrimi në spital mbulohen në masën 100%:

  • Shpenzime për mjekun e përgjithshëm, për mjekun specialist, kontrolle diagnostikuese me rreze X, skanë CT, skanë MRI apo PET, kimioterapi dhe radioterapi si dhe shpenzimet për kujdesin parandalues (kontrolle periodike) deri në limitin vjetor të përcaktuar në listën e përfitimeve.;
  • Kimioterapi dhe radioterapi, kirurgji ditore dhe komplikime të shtatzënisë e lindjes, do të mbulohen deri në masën 100%; 
  • Medikamente mjekësore të këshilluara nga mjeku, deri në vlerën 500 Euro/vit; 
Për të marrë një tarifë primi për ju dhe anëtarët e familjes tuaj, ju lutemi të kontaktoni në adresën: infoshendet@sigal.com.al

Për më shumë informacion për këtë produkt, kontaktoni Departamentin e Shëndetit:

info@sigal.com.al

InfoShendet@sigal.com.al

DitikaKruja@sigal.com.al

dërgo këtë faqe | printo këtë faqe